Gün Batımı.

Giriş

Her zamanki işleriyle meşguldür insanlık. Binlerce yıldır değişmemiş kurallarla, binlerce yıldır süregelen oyunlarını oynamaktadır. Alışıldık, tanıdık şekliyle dünyanın ve gerçekliğin sonunun gelmek üzere olduğundan bir avuç insan dışında kimsenin haberi yoktur.

İnsan ırkı ve adlandırılamaz düşmanları arasında birden çok cephede ve farklı şekillerde mücadeleyi gerektirecek bir varolma savaşı patlamak üzeredir artık.

Hiç batmaz sanılan güneşin batmasına ramak kalmıştır.

Gün Batımı

Banner